14 August 2014

คลิป..สอนวิธีทำเว็บด้วย wordpress

คลิปนี้แนะนำสำหรับคนที่อยากเรียนรู้วิธีการทำเว็บด้วย wordpress

คนสอน สอนดี มีความตั้งใจ เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย

เริ่มจากลิงค์นี้เลยค่ะ มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ :)

http://www.youtube.com/watch?v=zPRoMtKh86A

No comments:

Post a Comment